Netthandel

01. Ansatte

Bilde og kontaktopplysninger til alle ansatte, både i Oslo og i Trondheim.

Ansatte i Moderne Kjøling AS, Avd. Oslo


Salgssjef
Tlf: 22 08 78 19
Guttorm Stuge

Selger
Tlf: 22 08 78 16
Bobby Torkildsrud

Selger
Tlf: 22 08 78 17
Stian Thomassen

Selger
Tlf: 22 08 78 11
Andreas Skåring

Selger
Tlf: 22 08 78 18
Jan Erik Olsen

Selger
Tlf: 22 08 78 13
Svein Kvisten

Butikksjef
Tlf: 22 08 78 32
Ole Lunder

Butikkselger
Tlf: 22 08 78 27
Lars Martin Torkildsrud

Butikkselger
Tlf: 22 08 78 45
Stian Haugen
 
Butikkselger
Tlf: 22 08 78 24
Henning Myhre

Innkjøpssjef
Tlf: 22 08 78 15
Rune Brandvoll

Produktsjef
Tlf: 22 08 78 31
John Akre-Aas
 
Daglig leder
Tlf: 22 08 78 06
John Chr. Aarnes

IT & prosjekt
Tlf: 22 08 78 14
Hermann Hagen

IT & prosjekt 
Tlf: 22 08 78 09
Anders Aarnes

Administrasjonssjef
Tlf: 22 08 78 07
Karen Isaksen
 
Administrasjon
Tlf: 22 08 78 08
Freddy Bakken
 
Administrasjon
Tlf: 22 08 78 49
Olav Eng

Administrasjon
Tlf: 22 08 78 01
Heidi Miller

Regnskapssjef
Tlf: 22 08 78 34
Unni Akre-Aas

Lagersjef
Tlf: 22 08 78 25
Finn Torkilsrud
 
Ass. lagersjef 
Tlf: 22 08 78 28
Morten Mariussen

Lager
Tlf: 22 08 78 65
Erik Bakkene

Lager
Tlf: 22 08 78 39
Kenneth Flåten
 
Lager
Tlf: 22 08 78 23
Mustafa Arslan

Varemottak
Tlf: 22 08 78 59
Sigurd Blesvik
 
Varemottak
Tlf: 22 08 78 38
Ali Temel

Verksted
Tlf: 22 08 78 29
Lasse Baardseth

Kantine & renhold
Tlf: 22 08 78 64
Urszula Vernersen

 

Ansatte i Moderne Kjøling AS, Avd. Trondheim

 
Selger
Tlf: 73 82 47 51
Marcus Steinsvoll
 
Selger
Tlf: 73 82 47 58
Aleksander Eggan

Butikkselger
Tlf: 73 82 47 56
Frank Sivertsen

Lagersjef
Tlf: 73 82 47 54
Grethe Nordaune

Avdelingsleder
Tlf: 73 82 47 52
Mette S. Persen
Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge