Netthandel

F-gass - Teorieksamen Kat4

Teorieksamen i F-Gass Kat4 sertifisering - for de som jobber med lekkasjekontroll av anlegg i alle størrelser.

Eksamen F-Gass sertifikat kategori 4 (lekkasjesøking) består av:

Teoriprøve på 1 time med 19 spørsmål (avkryssingsoppgaver), og gjennomføres på pc under tilsyn av eksamensvakt.

Ved oppmøte i eksamenslokalet vil det bli en sjekk av legitimasjon før oppgaven utelevers. Les eksamensreglement her.

Pris:

F-gass kategori 4 sertifisering faktureres samlet som en pakkeløsning, men med separate påmeldinger til teori og praktisk eksamen.

 • Pris ordinær eksamen: 5597,- (teori og praktisk)
 • Pris konte/gjentatt teorieksamen: 1241,- (kun teori)

Informasjon:

 • Maksimal tid for prøven er 1 time
 • Det er ikke tillatt med medbrakte hjelpemidler
 • Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet under prøven
 • Prøven er på norsk, og andre språk er ikke mulig
 • Husk legitimasjon
 • Møt opp ca. 15 minutter før eksamen starter
Tittel Startdato Tidspunkt Sted Ledige plasser

Mer informasjon:

Kjøp "Kompendium for sertifisering i f-gassforordningen" av Svein Gaasholt her!

Før den teoretiske prøven gjennomføres anbefales det at kandidaten har gjennomført opplæring eller selvstudie (kjøp kompendie her). Les også pensumlisten for f-gass eksamen.

Etter begrunnet søknad kan eksamen gjennomføres muntlig.

Ved stryk på teorieksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for fornyet (konte/gjentatt) prøve ved neste ordinære eksamensdag eller senere. Ved kontinuasjonseksamen (konte/gjentatt) man skrive "Kontinuasjonseksamen" i kommentarfeltet i påmeldingsprosessen.

Pensum i henhold til F-gass forskriften skal kandidaten prøves på teorieksamen i:

 • 1.01 - Kunne de grunnleggende ISO enhetene for temperatur, trykk, masse, tetthet og energi
 • 2.01 - Ha grunnleggende kunnskap om klimaendringer og Kyoto protokollen
 • 2.02 - Ha grunnleggende kunnskap om begrepet potensial for global oppvarming (GWP), bruken av fluorholdige klimagasser og andre stoffer som kjølemidler, virkningen av utslipp av fluorholdige klimagasser på klimaet (størrelsesorden av deres GWP) og relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 842/2006 samt relevante gjennomføringsbestemmelser for denne forordning.
 • 4.01 - Kjenne til mulige lekkasjepunkter i kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr
 • 4.02 - Kontrollere utstyrsfortegnelsene før det kontrolleres for lekkasje og identifisere relevant informasjon om tilbakevendende problemer eller problemområder som det må legges særlig vekt på
 • 4.09 - Fylle ut opplysninger i utstyrsfortegnelsene

Dette er beskrevet i kapittel 1, 2, 5 og 6 i kompendiet.

 • Kunnskap om begreper og enheter (side 5 til 14 i boken).
 • Kuldemedier og reguleringer (kap. 2 i boken)
 • Lekkasjekontroll (kap. 5 i boken) utenom bruk av manometre.
 • F-gassforordningen i sin helhet pluss relevante gjennomføringsbestemmelser for denne forordningen (1516 og deler av 303).

Sentralt ved den praktiske eksamen er å foreta en lekkasjekontroll på et anlegg og å kunne lese og fylle ut aktuell dokumentasjon. Det er viktig å kjenne instrumentene med aktuelle målepunkter og til/fra kobling av måleutstyr.

Aktuell praktisk øving vil være punkt 4 og 6 av øvingen beskrevet i boken.

Vilkår for påmelding til teorieksamen:

 • Påmeldingen er personlig og etter påmelding kan prøvedagene ikke endres eller annulleres.
 • Manglende oppmøte regnes som stryk.
 • Ved manglende oppmøte faktureres full pris, uansett årsak til at man ikke møter. Kandidaten kan da melde seg opp til ny teori og/eller praktisk eksamen på samme måte som om man har strøket.
 • Ved både teori- og praktisk eksamen må det forevises kvittering på betalt eksamen og gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato.
 • Eksamensreglementet for teorieksamen må leses og være godtatt før eksamen skal gjennomføres.
Version: 1905-3.6.22. ©
2019
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge