09. Miljøprofil

04.04.17
Moderne Kjøling AS skal fremstå både i sitt marked og i sitt nærområde som en miljøbevisst organisasjon.

Selskapet, med alle sine ansatte, skal ivareta miljøhensyn i alle deler av sin organisasjon, både internt og i produksjon og produktutvalg som frembys i markedet. Med miljø menes her både det ytre og det indre miljøet. Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov og forskrifter samt anerkjente retningslinjer og standarder innen bransjen.

Vedlagt er mer om Moderne Kjølings miljøprofil!

Moderne Kjøling er tilsluttet Renas AS, og medlemsbeviset for 2017 kan lastes ned her.

Tilbake
Version: 3.5.2. Copyright © 2010 Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS