Netthandel

Salgs- og leveringsbetingelser

06.01.23
Som salgs- og leveringsbetingelser for leveranse av produkter, utstyr og komponenter til kuldeanlegg m.v. fra Moderne Kjøling AS gjelder bransjens standard betingelser FL-VA/VVS/KULDE 2023, med de endringer og suppleringer som fremgår i dokumentet under og i selve tilbudet/ordredokumentene til kjøper.

Moderne Kjølings salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.

Les Moderne Kjølings salgs- og leveringsbetingelser her!

Les FL-VA/VVS/KULDE 2023 salgs- og leveringsbetingelser her!

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge