Netthandel

Prisendringer på kuldemedier pr. 24. januar 2018

24.01.18
Prisene på kuldemedier fortsetter å stige. Vi har igjen måttet øke våre priser betydelig, på grunn av store økninger i våre innkjøpspriser.

Beklageligvis skjer prisøkningene uten forutgående varsel. Prisøkningene er en realitet som hele kuldebransjen er nødt til ta inn over seg.

Oppdatert prisblad for kuldemedier kan lastes ned på MinSide eller ta kontakt med en av våre selgere for å få det tilsendt på e-post.

Tilbake
Version: 3.5.3. Copyright © 2016 Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge