Netthandel

Prisendringer pr. 1.1.2022

01.12.21
Vi varsler med dette at våre priser som vanlig blir endret ved årsskiftet.

Det blir ingen fast endringsprosent siden effekten av råvarepriser, transport og arbeidskostnader varierer mye mellom våre produkter og leverandører samt er avhengig av valutasituasjon.

Foreløpig estimat er imidlertid en gjennomsnittlig prisendring på 4-6%.

Prisfil i Excel gjøres tilgjengelig for nedlasting fra MinSide og prisfil i NELFO format kan sendes ved henvendelse til kundeservice@renkulde.no

Samtidig må vi minne om at leveringssituasjonen er vanskelig med mange forsinkelser og mangel på både råvarer og transport.

Dette er utenfor vår kontroll og leveringstider kan derfor bli flyttet selv etter at ordre er bekreftet.

Situasjonen er ventet å fortsette langt ut i 2022 og kanskje også i 2023.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2022
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge