Netthandel

Reparasjoner

13.04.11
Her finner du skjemaet som gjelder for reparasjoner av varer som ikke er reklamasjoner, samt fremgangsmåten for å få en vare reparert hos Moderne Kjøling.

Fyll ut skjemaet og send det til reparasjon@renkulde.no for behandling. Alle relevante felt må fylles ut. Manglende opplysninger vil vanskeliggjøre reparasjonen.

Legg ved en kopi av skjemaet du har sendt, samt eventuell dokumentasjon for kjøpet (pakkseddel eller faktura) og send varen til:

Moderne Kjøling AS
Brobekkveien 90
0582 Oslo

Merk pakken med "Reparasjon - faktura nr: xxxxx"

Vi minner om at reparasjoner blir fakturert etter gjeldende timesatser og for komponentforbruket. Er du i tvil om varen kan repareres kan du selvsagt ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf 22087800 eller direkte med verksmester Lasse Baardseth på tlf 22 08 78 29.

Last ned reparasjonsskjemaet her!

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2022
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge