Netthandel

09. Miljøprofil

26.01.21
Moderne Kjøling AS skal fremstå både i sitt marked og i sitt nærområde som en miljøbevisst organisasjon.

Selskapet, med alle sine ansatte, skal ivareta miljøhensyn i alle deler av sin organisasjon, både internt og i produksjon og produktutvalg som frembys i markedet. Med miljø menes her både det ytre og det indre miljøet. Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov og forskrifter samt anerkjente retningslinjer og standarder innen bransjen.

Vedlagt er mer om Moderne Kjølings miljøprofil!

Moderne Kjøling er tilsluttet Renas AS, og medlemsbeviset for 2021 kan lastes ned her. I tillegg ønsker Moderne Kjøling å ta et miljøansvar ved at emballasjen som brukes blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter via medlemskapet i Grønt Punkt Norge AS

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2022
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge