Netthandel

F-gass avgift for 2017

22.12.16
F-gass avgiften har nok en gang blitt øket som en del av regjeringens klimapolitikk. Harmonisert avgift for CO2 utslipp er nå kr. 450 pr. CO2-tonn som gjelder for HFK gasser, drivstoff mv.

HFK avgiften for 2017 ble som en del av "klimaforliket" mellom regjeringen og partiene KrF og V vedtatt å være 450 kr/CO2-tonn. Det tilsvarer en økning på ca. 17,5%. De nye avgiftene faktureres for alle leveranser fra og med 1.1.2017.

Vedlagt er en tabell med årets avgifter, med forbehold om mulige feil.

Noen avgifter rettet på grunn av øreavrunding 2.2.2017  og 12.05.2017

Statlig avgift pr. CO2-tonn 450,00
Kuldemedie GWP Avgift 2017
R134a 1430 643,50
R404A 3922 1764,72
R407A 2107 948,15
R407C 1774 798,23
R407F 1825 821,03
R410A 2088 939,38
R417A 2346 1055,70
R507 3985 1793,25
R422A 3143 1414,33
R422D 2729 1228,03
R427 2138 962,10
R437A 1805 812,27
R448A 1387 623,61
R449A 1397 628,22
R452A 2141 962,66
R513A 631 283,14
R32 675 303,75
R508B 13396 6028,20
R450A 604 270,27
Tilbake
Version: 3.5.2. Copyright © 2016 Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS