Netthandel

  • Oppdatert F-gassregelverk 04.04.2019
    Mange har sikkert fått med seg at vi endelig har fått oppdatert det norske regelverket om F-gass.
  • Endringer i f-gass forordningen 11.01.2019
    F-gass forordningen er endelig blitt en del av norsk lov.
  • Prisendringer pr. 1.1.2019 20.12.2018
    Mange av våre leverandører justerer sine priser per 1. januar, noe som også fører til noen prisendringer hos oss.
  • HFK avgiften for 2019 17.12.2018
    HFK avgiften for 2019 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Avgiften øker med 1,6% til kr. 508 pr. tonn CO2 ekvivalenter (GWP tonn).
  • Industrikuldeprodukter 28.11.2018
    Vi har nå laget en egen PDF-katalog med produktene for industriell kulde fra Danfoss.
Version: 1905-3.6.22. ©
2019
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge