Netthandel

Stiftelsen ReturGass

Nettside: http://www.returgass.no

Stiftelsen Returgass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukte KFK- holdige gasser. I dag er selskapet et landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasser.

Loading...
Version: 3.5.3. Copyright © 2016 Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge