Netthandel

NOGET OM KØLETEKNIK (2 bind)

Eigil forlag - dansk
Lagerstatus:
Oslo: 1-4 stk på lager 1-4 stk på lager
Trondheim: 1-4 stk på lager 1-4 stk på lager
En oppslag- og lærebok for alle som arbeider med kjøleteknikk.

Innhold:

 • Avsnitt 01 - bind I - Historie
 • Avsnitt 02 - bind I - Grundlæggende funktion
 • Avsnitt 03 - bind I - Grundlæggende fysiske forhold
 • Avsnitt 04 - bind I - Køleteknisk diagram
 • Avsnitt 05 - bind I - Køleanlægget
 • Avsnitt 06 - bind I - Køletekniske beregninger
 • Avsnitt 07 - bind I - Energiforbrug
 • Avsnitt 08 - bind I - Fugtig luft
 • Avsnitt 09 - bind I - Kølemidler
 • Avsnitt 10 - bind I - Hovedkomponenter
 • Avsnitt 11 - bind I - Drøvleorganer
 • Avsnitt 12 - bind I - Automatik
 • Avsnitt 13 - bind I - El-teknik
 • Avsnitt 14 - bind I - Styring
 • Avsnitt 15 - bind I - Anlægskonstruktion
 • Avsnitt 16 - bind I - Opgaver
 • Avsnitt 17 - bind I - Stikordsregister
 • Avsnitt 18 - bind II - Lovgivning
 • Avsnitt 19 - bind II - Dokumentation
 • Avsnitt 20 - bind II - Ammoniakkøleanlæg
 • Avsnitt 21 - bind II - Specielle køleanlæg
 • Avsnitt 22 - bind II - Fejl
 • Avsnitt 23 - bind II - Opgaveløsninger
 • Avsnitt 24 - bind II - Tabeller, diagrammer m.m.
 • Avsnitt 25 - bind II - Symboler og litteraturhenvisning
 • Avsnitt 26 - bind II - Stikordsregister
Varenummer: B006
Varegruppe: Faglitteratur
Søketekst: BOK
Enhet: stk

Produsentbeskrivelse er ikke tilgjengelig.

Loading...
Version: 1911-3.6.25. ©
2020
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge