Netthandel

Oljekontrollsystem for parallellkobling av kompressorer

Prestcold/Copeland anbefaler oljekontrollsystem ved parallellkobling av kompressorer for å sikre optimal oljeretur. Systemet består av en oljenivåregulator med adapter og oljefilter for hver kompressor, oljeutskiller (for hver kompressor eller felles oljeutskiller), og et felles oljereservoar. For å opprettholde en trykkdifferanse  (1,4 bar) mellom oljereservoaret og veivhuset anbefales det å montere differansetrykkventil. Trykkdifferansen sørger for riktig oljetilførsel til nivåregulatorene. I tillegg bør det monteres vibrasjonseliminator, type EVCYAC.

Figuren nedenfor viser prinsippskisse av et oljekontrollsystem med felles oljeutskiller:

Prinsippskisse for et oljekontrollsystem for parallellkobling av kompressorer

Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge