Netthandel

Oljetester / syretester

Behandling av brukte oljetester:

Oljetestene klassifiseres som spesialavfall; de er både helseskadelige og meget brannfarlige.

Brukte prøver skal derfor oppbevares i tette flasker og leveres som spesialavfall (gruppe 14) til autorisert mottager. Det finnes ingen nedre grense for hvor mye som skal leveres. Et deklarasjonsskjema skal fylles ut på forhånd. Skjemaet fås ved henvendelse til Norsas AS.

Autoriserte mottagere er:

  • Oslo Kommune - Tlf.: 02180
  • Veolia Miljø AS - Tlf.: 09700
Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge