Netthandel

Vibrasjonseliminatorer

CarlyCarly EVCYAC vibrasjonseliminatorer er i nyeste utgave laget utelukkende av rustfritt stål og kan brukes til de aller fleste kuldemedier, inkludert ammoniakk.

Vibrasjonsdemperen tåler driftstemperaturer mellom -70 og +220°C, og tåler for eksempel utfrysning av fuktighet mellom stålslangen og stålmantelen. Konstruksjonen av rustfritt stål i både slange og mantel gir stor styrke og korrosjonsmotstand i forhold til kobber.

Montering av enkle vibrasjonseliminatorerMontering av dobbel vibrasjonseliminatorer

Vibrasjonseliminatoren er plasma og TIG sveiset. Det er derfor ingen fare for overheting av loddepunktet og det kan benyttes hardlodd med lavt sølvinnhold fordi tilslutningene er nikkelbelagte stålrør.

Selv om vibrasjonseliminatoren tåler tøff behandling under innlodding må det ikke søles med loddepasta, fluss etc. på flettverket.

Vibrasjonseliminatoren vil, på grunn av driftstrykket, forlenges ca 2%. Dette bør tas med i beregning ved innfesting slik at den ikke stukes på plass, men gis muligheter til noe ekspansjon.

Carly EVCYAC vibrasjonseliminatorene skal:

  • monteres i et rett rørstrekk
  • monteres horisontalt hvis mulig (ekstra viktig på sugesiden av kompressoren)
  • monteres uten vridning, strekk eller trykk
  • monteres rettvinklet på vibrasjonskildens bevegelser
  • monteres med god innfesting i enden, vekk fra vibrasjonene, se figur under. Dette hindrer videre spredning av vibrasjoner i anlegget.
  • ikke dekkes med rørisolasjon

Eksempel på bruk av vibrasjonseliminatorer

Husk at vibrasjoner fra kjølemaskiner oftest er i alle retninger, og at det derfor må benyttes to eliminatorer eller en dobbel lengde ( type EVCYDEAC ) som er bøyd i 90° vinkel.

Tillatte montasjeløsninger for vibrasjonseliminatorer

Den doble vibrasjonesliminatoren EVCYDEAC er produsert rustfritt stål og kan brukes til de aller fleste kuldemedier, inkludert ammoniakk. 

Bruk av doble vibrasjoneseliminatorer sparer 2 loddinger, tid, plass og penger. Bøying er tillatt for de doble vibrasjoneseliminatorene dersom det skjer på midten, og med minste bøyeradius større enn angitt i tabellen i hovedkatalogen til Moderne Kjøling eller databladet til varen. Se forøvrig figurene til høyre for tillatte montasjeløsninger.

Det kan leveres en rekke varianter av spesialutformede stålslanger, kappet i ønsket lengde og med valgfrie tilslutninger. Se type TSCYS for standardlengder og tilslutninger.

Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge