Netthandel

Armacell SAE kalibreringsverktøy for flare fittings

En rask og sikker montasje av rør til varmepumper uten behov for lodding eller flareverktøy. Armacell SAE fittingsen gir en gasstett og mekanisk solid forbindelse som tilfredsstiller EU regler om HFK gasser (EN378).

Bruk:

  • Røret kalibreres med kalibreringsverktøy.
  • Fittings med hylse settes sammen og trekkes til med momentnøkkel.
Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge