Netthandel

Verktøy

Alt du trenger av verktøy til montasje av varmepumper og andre kuldekomponenter skal du klare å finne i varespekteret til Moderne Kjøling. Er det likevel noe du savner kan du ta kontakt med oss på tlf. 22087800.

Version: 2003-3.6.26. ©
2020
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge