Netthandel

AF/Armaflex opphengsmuffe

Montasje av opphengsmuffer

Av rørlegger ved rørlegging:

Ved montasje av isolasjon:

NB! Klammer må bestilles separat.

Velg gjerne flere kriterier for de 27 treffene:

Varegruppe

Lagerstatus

Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater oppnådd under typiske bruksforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse spesifikasjonene og opplysningene, i god tid undersøke hos oss om spesifikasjonene og opplysningene passer til den ønskede anvendelsen uten å kreve endringer.

Version: 2101-3.6.29. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge