Netthandel

F-gass - Praktisk eksamen Kat1

Praktisk eksamen i F-Gass Kat1 sertifisering - for de som jobber med anlegg som har mer enn 3 kg HFK-gass.

Prøveriggen for den praktiske eksamen ser omtrent slik ut!

Den praktiske prøven gjennomføres på en prøverigg med et komplett kuldeanlegg der oppgaven gis av sensor. Kandidaten skal blant annet kunne demonstrere ferdigheter i påfylling og avtapping av kuldemedie, utskifting av innloddet komponent i kuldeanlegget samt foreta nødvendige målinger på kuldeanlegget.

Verktøy og instrumenter for å gjennomføre prøven finnes ved hver prøverigg (verktøyliste). Det gis anledning til å medbringe eget verktøy som må forelegges og godkjennes av sensor før eksamen starter.

For ytterligere informasjon om den praktiske F-gass eksamen kategori 1, kan man lese beskrivelsen av den praktiske eksamen her.

Pris:

F-gass kategori 1 sertifisering faktureres samlet som en pakkeløsning, men med separate påmeldinger til teori og praktisk eksamen.

 • Pris ordinær eksamen: 7171,- (teori og praktisk)
 • Pris praktisk konte/gjentatt eksamen: 2571,- (kun praktisk)

Informasjon:

 • Maksimal tid for prøven er 4 timer
 • Det er ikke tillatt med medbrakte hjelpemidler
 • Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet under prøven
 • Husk legitimasjon
 • Møt opp ca. 15 minutter før eksamen starter
 • Personlig verneutstyr som hansker og briller er tilgjengelig for utlån, men det anbefales at kandidaten medbringer sitt eget verneutstyr
Tittel Startdato Tidspunkt Sted Ledige plasser

Før den praktiske prøven gjennomføres er det helt nødvendig at kandidaten har satt seg inn i anleggets utforming (beskrivelse) og er kjent med verktøy og instrumenter (bruksanvisninger). Les også pensumlisten for f-gass eksamen.

I forbindelse med den praktiske eksamen blir det tatt bilde, som skal benyttes på sertifikatet. Ved eksamen før kl. 12.00 blir man fotografert etter den praktiske eksamen, og for de med eksamen etter kl. 12.00 skjer fotograferingen før man tar eksamen. Det er eksamenskandidatens eget ansvar at man melder seg til fotografering! Fotograferingen foregår i administrasjonen i 2. etg.

Ved stryk på praktisk eksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for ny praktisk konte/gjentatt eksamen på neste ordinære eksamensdag eller senere. Ved kontinuasjonseksamen (konte/gjentatt)  man skrive "Kontinuasjonseksamen" i kommentarfeltet i påmeldingsprosessen.

Vilkår for påmelding til praktisk eksamen:

 • Eksamenskandidaten må være i arbeid innen kuldefaget og være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen. Ved manglende erfaring eller farlig omgang med anlegg, verktøy og utstyr vil kandidaten bli nektet å fortsette prøven. Dette regnes som stryk og kandidaten må melde seg opp til fornyet prøve når ferdighetene er innøvd.
 • Eksamenskandidaten er personlig ansvarlig for tap av kuldemedie og skade på materiell og person som måtte skje under eksamen. 
 • Unødig høyt forbruk av materiell vil bli fakturert kandidaten.
 • Påmeldingen er personlig og etter påmelding kan prøvedagene ikke endres eller annulleres.
 • Manglende oppmøte regnes som stryk.
 • Ved manglende oppmøte faktureres full pris, uansett årsak til at man ikke møter. Kandidaten kan da melde seg opp til ny teori og/eller praktisk eksamen på samme måte som om man har strøket.
 • Ved både teori- og praktisk eksamen må det forevises kvittering på betalt eksamen og gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato.
 • På grunn av passfoto som skal være på sertifikatet, plikter eksamenskandidaten å stille til fotografering i forbindelse med den praktiske eksamen.
Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge