Netthandel

Rotasjonskompressor for R407C og R22

05.02.09
Tecumseh har nå lansert en multi-kuldemedie kompressor som vil lette overgangen fra R22 til R407C

Den nye kom,pressormodellen vil erstatte tidligere modeller RK5512E - RK5513E, RK5515E og RK5518E samt tilsvarende R407C modeller med RK5512C etc.

NYE MODELLER har betegnelse RK5512W etc.

Kompressorene er egnet både for nye R407C anlegg og for rehabilitering av eldre R22 anlegg.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge