Netthandel

Skjerpet kontroll med kuldeanlegg

30.04.13
Store kuldeanlegg skal testes regelmessig for å forhindre lekkasje av miljøskadelige fluorgasser. Fra 1. september 2013 må alt personell som utfører slike tester, være sertifisert.
Klif

Nye regler krever at alle som jobber med kjøleanlegg, klimaanlegg og varmepumper, skal ha godkjent sertifikat. Cirka 2500 personer faller inn under de nye reglene. Under halvparten har skaffet seg sertifikat så langt, ifølge tall fra Isovator.

Friga-Bohn MUC

Regelverket setter krav om at større kuldeanlegg skal testes reglemessing for lekkasjer. For eksempel skal anlegg med fyllingsmengde på mer enn tre kilo kontrolleres hver tolvte måned, mens de største anleggene skal etterses hver tredje måned.

Eierne av disse anleggene har ansvar for å dokumentere at lekkasjetestingen utføres i henhold til reglene. Testingen skal utføres av sertifisert personell. Montering og demontering av varmepumper skal også skje av sertifisert personell.

Klimaanlegg i kjøretøy inneholder også fluorholdige gasser. Personer som arbeider med disse trenger et opplæringsbevis.

Les hele artikkelen her: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2013/April-2013/Skjerpet-kontroll-med-kuldeanlegg/

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge