Netthandel

Energimerking og økodesignkrav av klimaanlegg og komfortvifter

18.05.12
To nye forordninger har trådt i kraft i EU – energimerke- og økodesignkrav til små klimaanlegg ≤12 kW (inkludert luft-luft varmepumper) og komfortvifter ≤ 125 W.
Norges vassdrags- og energidirektorat

De to forordningene utfyller hverandre. Mens økodesignkravene bidrar til å fjerne de minst energieffektive klimaanleggene fra EØS-markedet, skal energimerket veilede forbrukerne slik at de velger de meste energieffektive klimaanleggene. Virkningsdato i EU for begge forordningene er 1. januar 2013. Begge forordningene vil på sikt gjennomføres i Norge. 

Hvilke klimaanlegg omfattes av økodesign- og energimerkekrav?

Begge forordningene omfatter klimaanlegg med nominell kapasitet ≤ 12 kW for kjøling - eller for oppvarming hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon, herunder:

  • splitanlegg
  • vindus- og vegganlegg
  • enkeltkanalanlegg (single duct)
  • dobbeltkanalanlegg (double duct)

Reversible splitanlegg er mest utbredt i Norge. De kan både kjøle og varme, men benyttes mest i varmemodus. I varmemodus er de luft-luft-varmepumper.

Følgende klimaanlegg er unntatt fra kravene i forordningene:

  • Klimaanlegg som bruker andre energikilder enn elektrisitet
  • Klimaanlegg der enten kondensator- eller fordampersiden ikke kan bruke luft som varmeoverføringsmedium

Les mer på nettsidene til NVE.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge