Netthandel

HFK avgiften for 2014

01.01.14
I statsbudsjettet for 2014 er avgiften på HFK og en del andre klimadrivere økt kraftig. For HFK er økningen på 44.1%.

Vedlagt er en tabell med avgift for de mest brukte HFK kuldemediene med gammel og ny avgift. Avgiften er beregnet som påslag fra 2013 og vi tar forbehold om mulige feil i forhold til TAD sitt avgiftsrundskriv som kommer en av de første dagene i januar 2014.

En positiv effekt av de nye høye avgiftene er at det vil være bedre lønnsomhet i retur av brukt kuldemedie.

Kuldemedieavgifter for 2014

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge