Netthandel

Bli Klimaklok - les om klima

27.05.09
"Klimaet i fare" er en ny innføring i de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Heftet presenterer konklusjonene til klimapanelet i et enklere språk. Det inneholder også ny grafikk som illustrerer klimaendringene for folk uten vitenskapelig bakgrunn. Alle kan bestille heftet gratis hos SFT.

FNs klimapanel (IPCC)

  • Opprettet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Gir faglige vurderinger og sammendrag av den nyeste klimaforskningen, inkludert klimaendringer, økologiske og sosioøkonomiske virkninger, samt mulige tiltak for å redusere årsaken til og virkningene av klimaendringene.
  • Ga i 2007 ut sin fjerde hovedrapport, som er viktig for forhandlingene om en ny avtale under FNs klimakonvensjon.
  • SFT koordinerer den norske innsatsen overfor FNs klimapanel, som såkalt "focal point" for IPCC.

ta2503.pdf

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge