Netthandel

UNEP Climate Change Conference

13.12.09
En studie fremlagt på FN sin klimakonferanse viser at Ozonlaget er reddet på bekostning av klima. Forbruket av de Ozonvennlige HFK kuldemediene fortsetter og vil utgjøre 28- 45% av klimagassutslippene i 2050.
COP15

http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=1586

ozonehole_nasa.gif

Study: Ozone layer rescued at expense of the climate
By 2050, the contribution of greenhouse gases from ozone-friendly chemicals used in refrigerants and air conditioning will exceed the current global CO2 emissions from houses and office buildings

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge