Netthandel

Spennende EU avgjørelser i vente

28.10.13
Revisjonen av F-gass forordningen preges av harde forhandlinger om et kompromiss mellom kommisjonen og parlamentet på den ene siden, og rådet på den andre. EU-byråkratene kjemper om hvor fort nedtrappingen av HFK skal skje.

VKEBransjeforeningen VKE skriver videre i sitt nyhetsbrev:

Forbud mot etterfylling

Hvilket år som skal danne grunnlaget for kvoteordningene, og når forbudet mot etterfylling av R404A og R507 skal begynne. En foreløpig dato for avstemning er satt til 13. januar 2014, men ingen kan garantere et vedtak.

Kun selges til F-gass godkjente bedrifter

Vi er sikre på at HFK kun vil bli solgt til F-gass godkjente bedrifter den dagen vedtaket kommer, og at GWP-grensen blir på 2500. Sistnevnte betyr at anleggseiere bør frarådes bruk av R404A og R507, fordi disse mediene enten vil forbys eller veldig kostbare å etterfylle.

Forbud mot ferdigfylte anlegg

Både kommisjonen og parlamentet er for et forbud mot ferdigfylte anlegg. AREA/VKE prøver å unngå et forbud mot ferdigfylte anlegg, ved å fremholde at en kan holde kontroll med flyten av HFK ved at kun F-gass godkjente foretak skal få lov å installere ferdigfylte anlegg. VKE har tro på at vi vil lykkes med vårt innspill.

Opplæring må prioriteres

Mesteparten av dagens HFK-kuldemedier vil om 10 år gå til service og etterfylling, mens ulike HFK-blandinger med lav GWP, CO2, HPO og Ammoniakk vil bli installert på nyanlegg. For VKE sine medlemsbedrifter gjelder speidernes motto «Vær beredt», hvilket vil si å prioritere opplæring av montører og prosjektledere på nye kuldemedier.

 

Kilde: http://vke.no/Bibliotek/Nyhetsarkiv/2013/Spennende-avgjorelser-i-vente/

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge