Netthandel

Utfasing av R22 - les hva SFT skriver om regelverket

14.09.09
Siste dag for salg av ny R22 samt alle R22 baserte drop-in medier er 31.12.2009.

Utfasing av R22 er omfattet av Produktforskriften. For den avanserte kuldemontøren er det viktig å huske at dette også gjelder R12 og R502 erstatningene som inneholder R22. R401, R402, R408 og R409 er eksempler på slike medier.

miljostatus.pdf

http://www.miljostatus.no/tema/Klima/Ozonlaget/Ozonreduserende-stoffer/HKFK/

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge