Netthandel

Varmebelter for kompressorer

Varmebelte brukes alltid når kompressoren monteres utendørs eller når den på annen måte kan bli anleggets kaldeste punkt. Varmebeltet må stå på kontinuerlig for å hindre kjølevæskeansamling i kompressoren under stillstand.

Til Tecumseh kompressorer RK benyttes FCH-10, til AE/CAE/AEZ benyttes FCH-30, til AJ/CAJ/TAJ benyttes FCH-30/50 og til AH/TAH eller FH/TFH benyttes FCH-50.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge