Netthandel

Seglass

Seglassene gir informasjon om følgende forhold:

  • kuldemediets vanninnhold
  • om det er manglende kuldemediefyling i anlegget
  • kuldemediets tilstand i kjøleanleggets væskeledning (f.eks. om det er for liten underkjøling)

Valg av seglass

Før man velger seglass med fuktindikator bør følgende bestemmes:

  • hvilket kuldemedium benyttes?
  • hvor høyt fuktinnhold kan aksepteres ?

Anbefalte mengder fuktinnhold ligger vanligvis mellom 30 og 75 ppm. Hermetiske kompressorer tåler bare laveste tillatte fuktinnhold, mens semihermetiske- og andre kompressorer normalt tåler et høyere fuktinnhold i kuldemediet.

Vær oppmerksom på at esterolje som benyttes med HFC-mediene (f. eks. R134a, R404A og R407C), reagerer med vann og danner syre og alkohol.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge