Netthandel

Sikkerhetsventil

Når en sikkerhetsventil har åpnet en gang, anbefaler vi at den byttes på grunn av at utløsningstrykket ikke lenger kan garanteres.

Alle sikkerhetsventiler bør byttes ut hvert femte år (eller tidligere hvis forskrifter sier det).

Det er anbefalt at sikkerhetsventilens utløsningstrykk er minst 25 % høyere en det maksimale arbeidstrykket for det aktuelle kjølemediet. Utløsningstrykket må ikke overstige det maksimale tillatte trykk anlegget/tanken er godkjent for.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge