Netthandel

Filter til tømme- og rensestasjoner for varmepumpemontasje

Carly DCY 032 filter benyttes for rent kuldemedie, og Carly DCY 162 benyttes ved brent kompressor.

Filter – bør byttes ofte. For eksempel for hver beholder som tømmes.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge