Netthandel

Vedlikeholdsprodukter for varmepumpemontasje

CARLYLOC lekkasjesøkersparay er et glimrende hjelpemiddel for å foreta den periodiske lekkasjesøkingen på allekuldeanlegg. Fordelene er mange:

 • Er mer seigtflytende enn såpespray og dekker derfor flaten bedre
 • Lettere å oppdage bobler og den gule fargen gir bedre synlighet av lekkasjen
 • Kjemisk nøytral - er ikke aggresiv for overflater
 • Ikke giftig
 • Leveres i 0,5-liters sprayflaske og 5-liters kanne forpåfylling, noe som er økonomisk og miljøvennlig i bruk
 • Sprayflasken brukes om igjen og kannen leveres som plastavfall

CARLYCLEAN og CARLYPRO – produkter for rengjøring av varmevekslere

Varmevekslere får ofte et belegg av støv og skitt fra omgivende luft. Dette vil alltid redusere varmevekslerens ytelse og øke anleggets strømforbruk. Det er derfor viktig med periodisk rengjøring av alle varmevekslerflater.

 • CARLYCLEAN er et konsentrert alkalisk vaskemiddel som enten brukes ufortynnet eller oppblandet (inntil 1:9 blanding)
 • CARLYCLEAN er velegnet for bruk sammen med luftkjølte varmevekslere.
 • For spesielt skitne flater kan det være en fordel å gre over varmevekslerfinnene med en finnekam og gjenta behandlingen.
 • For kondensatorer anbefales bruk av konsentrert CARLYCLEAN som virker i 5-10 minutter og skylles bort med vann.
 • For fordampere som har rim eller dugg anbefales utblandet CALYCLEAN og det er normalt ikke behov for å skylle etterpå. Vaskemidlet vil renne av sammen med kondensert vann som legger seg påfordamperflatene. 
 • CARLYCLEAN løser opp fett, olje, proteiner, stivelse, sot og støv og danner en emulsjon som kan skylles bort med vann.
 • CARLYCLEAN kan etter bruk helles i vasken.
 • Brukstemperaturen er +5 til +60°C.
 • CARLYCLEAN er irriterende for hud, øyne etc. og det anbefales å bruke briller og hansker.
 • CARLYCLEAN er elektrisk ledende og må ikkebenyttes direkte på strømsatt elektrisk utstyr.
 • For generell rengjøringsbruk påføres CARLYCLEAN ufortynnet med sprayflaske og gis en virketid på inntil 10 minutter før skitt skylles av med rent vann.
 • CARLYCLEAN er ikke tilsatt bakteriedrepende stoffer. Dersom det er behov for sopp eller bakterie-drepende virkning må CARLYPRO benyttes.

CARLYPRO benyttes på samme måte som CARLYCLEAN, men har i tillegg en desinfiserende, sopp- og bakteriedrepende virking når den benyttes ufortynnet.

 • Dersom flatene er meget tilsmusset bør de førstrenses med CARLYCLEAN.
 • CARLYPRO bør alltid skylles bort fra varmevekelseflaten etter at den har fått virke i minst 5 minutter slik at ikke CARLYPRO blir spredt ut i omgivende luft når viftene startes.
Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge