Netthandel

Armaflex Protect R-90

Armaflex Protect R-90 er en passiv brannsikring for gjennomføringer og kan benyttes uavhengig av andre isoleringstyper. Produktet er basert på syntetisk gummi og benyttes til varme-, sanitær- og kjølerør.

Fordeler:

  • El 120 med «null-avstand» også i lettvegger
  • Rørgjennomføringer til DN 300
  • El 120 i veggtykkelser fra 100 mm og oppover

Armaflex Protect R-90 vil ved brann ekspandere og kan derfor brukes til sikker tetting av rør-gjennomføringer, både ved bruk av kobberrør, stålrør, rustfrie stålrør, støpejernsrør og plastrør.

Det er ikke nødvendig med en minsteavstand mellom rørisoleringene ved rørgjennomføringer i vegg og dekke (gjelder for rør med diameter mindre eller lik 89 mm). Slangene er svarte og har lengde lik 1m. Plater for branntetting må bygges opp med minst 2 lag og må i tillegg sikres og monteres med bindtråd (6 viklinger pr. 1m).

Slik monteres gjennomføringer i vegg og dekke:

Lettvegg: Betongvegg: Dekke:
I lettvegger må Armaflex Protect R-90 monteres symmetrisk i gjennomføringen. Ringspalte-åpningen tettes med mineralull-isolasjon og tettes med vanlig sparkel. Ekstra tape eller annen tetting/beskyttelse er ikke nødvendig. I betongvegger må Armaflex Protect R-90 monteres symmetrisk i gjennomføringen. Tettingen av åpningen mellom vegg og isolasjon gjøres med vanlig murmørtel. Ekstra tape eller tetting/beskyttelse er ikke nødvendig. I dekker må Armaflex Protect R-90 monteres symmetrisk i gjennomføringen. Reståpningen i gjennomføringen eller kjerne-boringen tettes med murmørtel.
Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge