Netthandel

 • Prisendringer på kuldemedier pr. 13. mars 13.03.2018
  Prisene på kuldemedier fortsetter å stige. Vi har igjen måttet øke våre priser betydelig, på grunn av store økninger i våre innkjøpspriser.
 • Prisendringer på kuldemedier pr. 24. januar 2018 24.01.2018
  Prisene på kuldemedier fortsetter å stige. Vi har igjen måttet øke våre priser betydelig, på grunn av store økninger i våre innkjøpspriser.
 • HFK avgiften for 2018 20.12.2017
  HFK avgiften for 2018 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Etter budsjettforlik med V og KrF ble avgiften øket med 11,1% til kr. 500 pr. CO2 tonn.
 • Smøreoljeavgift 28.11.2017
  Helt siden 1988 har det vært statlig smøreoljeavgift på olje/smøremiddel for kjølemaskiner. For å synliggjøre dette har vi valgt at dette fra desember 2017 ikke lenger skal være en del av produktets pris, men skal fremkomme på faktura som egen varelinje. Avgiften er beskjeden, kr. 2,17 pr. liter og er en statlig særavgift på lik linje med særavgifter for alkohol, HFK mv.
 • Kuldemedieprisene stiger igjen 17.10.2017
  Som allerede varslet flere ganger i år, så stiger kuldemedieprisene ytterligere. Denne gangen er det AC mediene R407C og R410A som har den mest markante stigningen.
Version: 3.5.2. Copyright © 2016 Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge