Netthandel

Pris- og rabattendringer per 11.4.23

31.03.23
Det er for tiden rekordstor inflasjon og store endringer i valuta mot NOK. Vi er, som varslet tidligere, dessverre nødt til å justere prisene for valutaendringene og mindre prisendringer hos våre leverandører den siste tiden.

For å tilpasse oss prisformatet på elektroniske fakturaer (EHF) og prisfilstandarder samler vi prisoppdatering og overgang til nytt fakturaoppsett til 11. april 2023 (utsatt fra 1. april). I hovedsak vil endringen av fakturaoppsett innebære at ordrerabatter vil utgå, og bli erstattet av linjerabatter. Rabattnivå vil ligge på tilsvarende nivå som tidligere, men noen varer vil få større endringer i listepris pga endring i rabattstruktur.

Ny produktkatalog med teknisk informasjon blir sendt ut i uke 13/14. Katalogen vil ikke inneholde listepriser i denne utgaven, men heller vise informasjon om rabattgruppene.

Nye priser i Excel og Nelfo filformat kan oversendes på forespørsel når de foreligger i endelig utgave 12. april eller lastes ned fra MinSide. Vårt produktspekter med priser vil som alltid være oppdatert her i nettbutikken.

Prisene på kuldemedier og råvareintensive produkter (kobberrør mv.) følger internasjonale markedspriser og kan justeres uten forutgående varsel.

Spørsmål til ny rabattordning kan rettes til kundeservice@renkulde.no

NB! Visning av rabattgruppe per vare finnes her i nettbutikken ved å søke opp varenummeret. Det er også mulig å finne rabattgruppe per vare i Excel-prisfilen fra MinSide eller se i katalogen. Excelfil med rabatter per rabattgruppe lages på forespørsel ved å kontakte kundeservice.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge