Netthandel

Nyheter

RSS Nyheter

Siste nytt fra Moderne Kjøling AS.

 • Veistøv, pollen og hybelkaniner skaper problemer for varmevekslere 30.06.2021
  Det er ikke bare mennesker som er allergiske mot veistøv, pollen eller hybelkaniner. Fordampere og kondensatorer i kuldeanlegg og varmepumper får også pusteproblemer om de tettes med skitt.
 • Takmontert aggregat med R290 og null GWP 29.06.2021
  Intarcon leverer kompakte aggregater med R290 for både kjøl og frys.
 • Råvareprisene har steget mye i 2021 01.06.2021
  De fleste har sikkert fått med seg at metaller og andre materialer har steget kraftig i pris de siste månedene, og at sjøtransport fra Kina og andre produsentland har blitt mye dyrere på grunn av mangel på containere.
 • Thermocold kjøleaggregater på lager 11.05.2021
  Vi lagerfører nå de fleste Thermocold kjøleaggregatene både i Oslo og Trondheim.
 • Fornyet frist for resertifisering av F-gass 10.05.2021
  Fristen for fornyelse av gamle F-gass sertifikater er egentlig 1. juni 2021, men på grunn av Covid-19 har det i lang tid vært umulig å få arrangert kurs og eksamen i Oslo. Miljødirektoratet forslår derfor å forlenge fristen med 13 måneder.
 • Koronatiltak januar 2021 24.01.2021
  Kuldebransjen er viktig for Norges matforsyning og helse. Moderne Kjøling som grossist holder derfor åpent for profesjonelle kunder selv om Osloområdet er delvis nedstengt.
 • HFK avgiften for 2021 16.12.2020
  HFK avgiften for 2021 ble vedtatt i Stortinget 15. desember. Avgiften økte med 8,6% til kr. 591 pr. CO2 ekvivalent tonn.
 • Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021 25.11.2020
  Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner.
 • F-gass kurs og eksamen avlyst 11.11.2020
  Inntil videre så er kurs og eksamenssenteret stengt pga Covid-19.
 • VP-katalog 2020 07.09.2020
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2020 er nå lansert.
 • Nye priser pr. 1. juni 2020 04.06.2020
  Vi har valgt å justere prisene pr. 1.6.2020 slik at Moderne Kjøling sin 2020 katalog har gyldige priser (med få unntak).
 • Stabilitet på nytt nivå? 16.04.2020
  Etter sterk uro i priser, leveringstider og arbeidsoppgaver, så satser vi på at det gradvis normaliserer seg på et nytt nivå.
 • Katalog 2020 er på vei 06.04.2020
  Årets katalog sendes ut til registrerte aktive kunder i disse dager.
 • Korona-oppdatering uke 13 27.03.2020
  I løpet av uke 13 har Koronaviruset spredt seg kraftig og de fleste av våre leverandører har nå stengt sin produksjon.
 • Ekstraordinær prisendring 19.03.2020
  Ekstraordinær prisendring pr. 21. mars på grunn av kollaps i kronekursen
 • Korona pandemien påvirker Moderne Kjølings tjenester 17.03.2020
  Den pågående Korona pandemien fører nå til stengning av grenser og fabrikker samt finanskrise. Situasjonen er langt utenfor vår kontroll (force majeure) og Moderne Kjøling vil i denne tiden være ute av stand til å opprettholde avtaleforpliktelser vedrørende priser, leveringstid eller vareutvalg.
 • Tiltak mot smittespredning 12.03.2020
  Vi følger FHI sine retningslinjer og innfører en rekke tiltak mot smittespredning av Korona.
 • Prisendringer på grunn av svak kronekurs 10.03.2020
  På grunn av langvarig svak kronekurs i forhold til våre handelsvalutaer har vi måttet øke våre priser tilsvarende.
 • Fornyelse av F-gass sertifikat 23.01.2020
  Fristen for fornyelse av f-gass sertifikat er forskjøvet til 1. september 2020. Kurs og eksamen er utsatt. En forsiktig gjenåpning vurderes i slutten av mai. Først ut er de som allerede er påmeldt, og aller først de som kun skal ta eksamen.
 • HFK avgiften for 2020 02.01.2020
  HFK avgiften for 2020 ble vedtatt i Stortinget 19. desember. Avgiften økte med 7,1% til kr. 544 pr. CO2 tonn.
 • Prisendringer pr. 1.1.2020 11.11.2019
  Mange av våre leverandører justerer sine priser per 1. januar, noe som også fører til noen prisendringer hos oss.
 • VP-katalog 2019 11.09.2019
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2019 er nå lansert.
 • Kuldeteorikurs 2019/2020 28.08.2019
  Vårt populære kveldskurs i teori for fagbrev i kuldeteknikk (§20 kurs) starter tirsdag 29. oktober kl. 17.00, og følger kursdeltakerne gjennom 17 kvelder frem til eksamen i juni.
 • F-gass resertifisering 22.08.2019
  For deg som skal fornye F-gass-sertifikatet (resertifiseres).
 • Oppdatert F-gassregelverk 04.04.2019
  Mange har sikkert fått med seg at vi endelig har fått oppdatert det norske regelverket om F-gass.
 • Endringer i f-gass forordningen 11.01.2019
  F-gass forordningen er endelig blitt en del av norsk lov.
 • Prisendringer pr. 1.1.2019 20.12.2018
  Mange av våre leverandører justerer sine priser per 1. januar, noe som også fører til noen prisendringer hos oss.
 • HFK avgiften for 2019 17.12.2018
  HFK avgiften for 2019 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Avgiften øker med 1,6% til kr. 508 pr. tonn CO2 ekvivalenter (GWP tonn).
 • Industrikuldeprodukter 28.11.2018
  Vi har nå laget en egen PDF-katalog med produktene for industriell kulde fra Danfoss.
 • Siste nytt om kuldemedier 24.09.2018
  Bli med på "Danfoss Refrigerant Week" denne uken.
 • Er du i tvil om F-gass grensene? 20.09.2018
  Nå finnes AREA-kalkulatoren på norsk!
 • VP-katalog 2018 17.08.2018
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2018 er nå lansert.
 • Helse- og miljøeffekter av kjølemedier med HFO-gasser 16.04.2018
  Miljødirektoratet har fått laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om helse- og miljøeffektene av neste generasjon HFK-gasser, såkalte hydrofluorolefiner (HFO'er).
 • Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A 13.04.2018
  De europeiske bransjeorganisasjonene AREA, EPEE og EFCTC har gått sammen om å lage en brosjyre for å informere markedet. VKE har oversatt brosjyren til norsk.
 • Ta vare på kuldemediet med Samon kuldemediealarm! 09.04.2018
  For alle gamle R404A anlegg er det viktig å ta vare på kuldemediefyllingen, og et tidlig varsel ved lekkasje er miljøriktig og god økonomi.
 • HFK avgiften for 2018 20.12.2017
  HFK avgiften for 2018 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Etter budsjettforlik med V og KrF ble avgiften øket med 11,1% til kr. 500 pr. CO2 tonn.
 • Smøreoljeavgift 28.11.2017
  Helt siden 1988 har det vært statlig smøreoljeavgift på olje/smøremiddel for kjølemaskiner. For å synliggjøre dette har vi valgt at dette fra desember 2017 ikke lenger skal være en del av produktets pris, men skal fremkomme på faktura som egen varelinje. Avgiften er beskjeden, kr. 2,17 pr. liter og er en statlig særavgift på lik linje med særavgifter for alkohol, HFK mv.
 • CO2 kuldeanlegg 12.09.2017
  Alle nødvendige komponenter for små CO2 kuldeanlegg finnes på lager hos Moderne Kjøling.
 • Kuldeteorikurs 2017/2018 06.09.2017
  Moderne Kjøling holder kuldeteorikurs i år også, og det er fortsatt noen plasser igjen.
 • VP-katalog 2017 31.08.2017
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2017 er nå lansert.
 • Rene varmevekslere gir best varmeovergang 08.06.2017
  Sommervarmen kommer forhåpentligvis snart - og da bør alle kuldeanlegg og varmepumper ha rene varmevekslere!
 • Kuldemediepriser 12.05.2017
  Som følge av F-gass reguleringen har flere produsenter besluttet å øke prisene kraftig på R404A og R507. Andre kuldemedier med høy drivhuseffekt (GWP) opplever også prisøkning.
 • Katalog 2017 05.05.2017
  Årets katalog er nå trykket og ble sendt ut til registrerte kunder i april.
 • Kurshefte om brannfarlige kuldemedier 30.03.2017
  Nyttig å vite om bruk av brannfarlige kuldemedier.
 • Verktøy for brennbare kuldemedier 22.02.2017
  For å gjøre service på kuldeanlegg med brennbare kuldemedier kreves det gnistfritt verktøy.
 • Hvem trenger hardloddesertifikat? 17.02.2017
  Foreningen VKE har laget en liten veiledning om når det kreves hardloddesertifikat.
 • Endringer for innlevering av HFK til ReturGass 13.10.2016
  ReturGass reduserer minstekvantum for behandling fra 5 til 2 kg.
 • Er din bedrift F-gass sertifisert? 11.10.2016
  Nå haster det med å bli F-gass sertifisert bedrift.
 • Trenger du FDV dokumenter til dine kunder? 06.10.2016
  Vi har nå utarbeidet en rekke FDV dokumenter som kan benyttes av våre kunder for å dekke kundenes behov for drifts- og vedlikeholdsinstrukser.
 • Revidert europeisk kuldestandard er vedtatt 05.10.2016
  Etter at alle fire deler av EN 378 nå har vært til avstemning i medlemslandene, er det nå klart at den reviderte kuldestandarden er vedtatt og godkjent.
 • Råd om installasjon og merking av kuldeanlegg med HFK gass 04.10.2016
  På forespørsel fra flere kunder har vi nå laget en vinyletikett for merking av kuldeanlegg i henhold til F-gass regelverket.
 • Kuldemedienytt høsten 2016 19.09.2016
  Vi har fått inn to brennbare kuldemedier på lager, samt det finnes nå en ny returbeholder for brukte A2L kuldemedier.
 • Kuldeteorikurs 2016/2017 16.09.2016
  Moderne Kjøling holder kuldeteorikurs i år også, og det er fortsatt noen plasser igjen.
 • VP-katalog 2016 12.08.2016
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2016 er nå lansert.
 • Optyma+ inverter aggregater 29.06.2016
  Danfoss Optyma aggregater kan nå leveres med innebygget inverter (30-100 Hz).
 • EC viftemotorer kan spare energi 28.06.2016
  EC vifter har stort energisparepotensial når de erstatter eldre viftemotorer i kulde- og ventilasjonsanlegg.
 • Økodesignforordning inn i EØS-avtalen 17.06.2016
  Økodesignforordning 2015/1095 om kjøle- og fryseprodukter til yrkesbruk er innlemmet i EØS-avtalen.
 • Wey-Tek HD - kuldemedievekt med Bluetooth og app-kontroll 03.06.2016
  Endelig kommer vekten med Bluetooth og app som gir deg full kontroll og logg på fylling og avtapping av kuldemedie.
 • Verktøy for A2L kuldemedier 13.05.2016
  Brennbare kuldemedier i klasse A2L er på vei inn i markedet og riktig verktøy er viktig.
 • Slutt på R404A i nye kuldeanlegg? 04.05.2016
  R404A har de siste 10-15 årene vært det mest benyttede kuldemediet i både kjøle- og fryseanlegg i store deler av verden. Høy drivhuseffekt har gjort mediet "svartelistet" i både EU og USA, og tiden for å faktisk fase ut mediet har kommet.
 • Slutt på papirdeklarasjon av returmedie fra 1. mai 29.04.2016
  Alle som har F-gass sertifikat skal ha lært å fylle ut deklarasjonsskjema for retur av kuldemedie. Myndighetene har bestemt at all deklarasjon av miljøfarlig avfall skal skje elektroniske fra 1. mai 2016.
 • Carly filter for CO2-anlegg 15.04.2016
  Carly i Frankrike har laget en rekke tørre- og rensefiltre for både CO2 og olje i subkritiske og transkritiske anlegg.
 • Samon SPLS kuldemediealarm 08.04.2016
  Det er stadig flere som installerer kuldemediealarm - også der hvor det ikke er pålagt etter sikkerhets- eller helsekrav. Alarmen gir et tidlig varsel om lekkasje, og kan spare store verdier for anleggseieren.
 • Ny prisliste og katalog for 2016 04.04.2016
  Årets katalog er nå trykket og sendes i disse dager ut til registrerte kunder.
 • Dempeblokk for varmepumper, kjøleaggregater og rørstrekk 29.03.2016
  Tecnosystemi Extreme-8 dempeblokker levers i 3 lengder og med påbyggingsblokk for å komme godt opp fra underlaget.
 • Retur av HFK gass til destruksjon 22.03.2016
  Alle som har tatt F-gass sertifikat vet at det er pliktig å returnere brukt HFK og HKFK gass til destruksjon.
 • Velg riktige komponenter for CO2-anlegg 18.03.2016
  Danfoss advarer mot feil bruk av kuleventiler for CO2-kuldeanlegg
 • Enovatilskuddet - tilskudd for energitiltak 14.07.2015
  ENOVA forenkler søknadsprosessen for støtte til varmepumper og lover også støttet til flere.
 • CARLYCLEAN for rengjøring av fordampere og kondensatorer 26.06.2015
  Varmevekslere får ofte et belegg av støv og skitt fra omgivende luft. Dette vil alltid redusere varmevekslerens ytelse og øke anleggets strømforbruk. Før de varme sommermånedene er det særlig viktig med periodiske rengjøring av alle varmevekslerflater.
 • ØKOdesign i praksis 24.06.2015
  Oljevarmeren er en god sikring mot at kuldemediet samler seg i oljen og sikrer mot kompressorhavari, men driftskostnaden er en betydelig del av anleggets strømforbruk dersom den står på hele året.
 • Pego SLIM regulator for kjøle- og fryserom 06.05.2015
  Pego har laget 2 kompakte regulatorer for komplett styring av mindre kjøle- og fryserom.
 • Kuldenormen på norsk 30.04.2015
  Den europeiske «kuldenormen» er nå oversatt til norsk.
 • Gomax Quadra DN2 08.04.2015
  Gomax Quadra kapillarrør er nå godkjent for 120 bar driftstrykk.
 • R404A erstatninger på lager 27.03.2015
  Både EU og USA har planer om å bli kvitt R404A og R507 i nye kuldeanlegg i løpet av noen få år og alternative kuldemedier med lavere drivhuseffekt (GWP) er nå klare.
 • Nyheter fra Chillventa messe i Nürenberg 20.10.2014
  Moderne Kjøling møtte de fleste av sine leverandører på Chillventa messen i Nürenberg, og samtlige hadde nye produkter å tilby i markedet. Fokus var selvfølgelig på å tilfredsstille F-gass direktivet, enten på kort sikt med lav-GWP kuldemedier, eller på lang sikt med naturlige medier.
 • Kuldeteorikurs 2014/2015 08.09.2014
  Moderne Kjøling holder kuldeteorikurs i år også, med et lite forbehold om at det blir nok påmeldte.
 • Status for ny F-gass regulering 05.09.2014
  EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser har blitt revidert, og ny forordning ble vedtatt i april 2014.
 • Kulde- og varmepumpegolfen 2014 30.06.2014
  Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Norsk Kjøleteknisk Forening, Norsk Varmepumpeforening og Norske Kuldegrossisters Forening har den glede å invitere til Kulde- og Varmepumpegolfen 2014.
 • Tilsyn av F-gass forordningen 03.03.2014
  Miljødirektoratet har allerede hatt en del uanmeldte inspeksjoner av bedrifter som omfattes av F-gass forordningen.
 • Norcool Kjølehjørne A+ 24.02.2014
  Nytt Norcool kjølehjørne i energiklasse A+ er nå på lager.
 • Nytt retursystem for ReturGass 02.01.2014
  Som en del av satsingen på økt kuldemedieretur har ReturGass oppgradert sitt innsamlingssystem med returpunkter rundt om i landet.
 • HFK avgiften for 2014 01.01.2014
  I statsbudsjettet for 2014 er avgiften på HFK og en del andre klimadrivere økt kraftig. For HFK er økningen på 44.1%.
 • Frostsikringen av glykolkretser 29.11.2013
  Det er på tide å sjekke frostsikringen av glykolkretsen før kulda setter inn for alvor!
 • Spennende EU avgjørelser i vente 28.10.2013
  Revisjonen av F-gass forordningen preges av harde forhandlinger om et kompromiss mellom kommisjonen og parlamentet på den ene siden, og rådet på den andre. EU-byråkratene kjemper om hvor fort nedtrappingen av HFK skal skje.
 • Kuldeteorikurs 2013/2014 20.09.2013
  Kuldeteorikurset, som tidligere ble kalt "§20-kurs", er et forberedende kurs for teorieksamen til fagbrev som kuldemontør.
 • VP-katalog 2013 19.08.2013
  Ny varmepumpekatalog for høsten 2013 er nå lansert.
 • Rengjøring av kuldeanlegg 08.07.2013
  Nå kommer sommervarmen - rengjøring av kuldeanlegg er viktig for kuldeytelsen!
 • Skjerpet kontroll med kuldeanlegg 30.04.2013
  Store kuldeanlegg skal testes regelmessig for å forhindre lekkasje av miljøskadelige fluorgasser. Fra 1. september 2013 må alt personell som utfører slike tester, være sertifisert.
 • F-gass bedriftssertifiseringslogo 28.01.2013
  Isovator har utarbeidet en logo for bedrifter som er sertifisert. Sertifiserte bedrifter kan benytte vedlagte logo sammen med bedriftens navn, merke eller egen logo. Logoen er en bekreftelse/bevis på at bedriften er sertifisert iht. (EF) 303/2008.
 • KLIF inviterer til frokostseminar om F-gass 15.01.2013
  Klif inviterer til frokostmøte i Oslo fredag 25. januar om EU-kommisjonens forslag til ny regulering av fluorholdige gasser (F-gasser). De ønsker innspill fra virksomheter og organisasjoner som berøres av forslaget.
 • HFK avgifter for 2013 19.12.2012
  HFK avgiften øker ved årsskiftet og de nye avgiftssatsene finner du her. (beregnede verdier - avvik kan forekomme inntil TAD oppgir sine tall)
 • Ingen batterier skal i restavfallet 18.12.2012
  Fra nå av skal alle brukte batterier leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Dette er enkelt å huske og vil gi mindre forurensning.
 • Dorin kompressorer 07.12.2012
  Moderne Kjøling AS er blitt forhandler for Dorin kompressorer.
 • F-gass kurs og eksamen 23.11.2012
  Nå er det kun noen få ledige plasser på eksamen for F-gass sertifikat i år. Ønsker du kurs før eksamen, så er det også noen få ledige plasser på vårt to-dagers kurs den 3. og 4. desember.
 • Messetilbud og quiz-vinnere 23.10.2012
  VVS-dagene på Lillestrøm er over for denne gang. Vi takker for hyggelige samtaler med dere som kom innom standen vår og ser frem til videre samarbeid fremover.
 • Velkommen til VVS-dagene 17.10.2012
  Da er VVS-dagene i gang på Norges Varemesse i Lillestrøm!
 • Vinn en radio på VVS-dagene 27.09.2012
  Delta i vår konkurranse på VVS-dagene 2012 og vinn en flott DAB-radio!
 • F-gass kurs i kategori 1 25.09.2012
  Det er nå mulighet for å melde seg opp på et forberedende kurs for F-gass sertifikat (personsertifikat) i kategori 1. Dette er et tilbud til de som ønsker å friske opp kunnskapene sine før man går opp til F-gass eksamen.
 • renkulde.no er oppdatert 18.09.2012
  Forbedringer på økonomisiden, påmeldingssystemet og MinSide er hovedoppdateringene i denne versjonen.
 • VVS-dagene 2012 12.09.2012
  Besøk Moderne Kjølings utstilling på VVS-dagene 17.-19. oktober 2012 på Lillestrøm.
 • Danfoss CoolGame 2 29.08.2012
  Danfoss CoolGame 2 er nå lansert for Android-mobiler og iPhone, så nå kan ingen si at kjøling ikke er moro!
 • Energimerking og økodesignkrav av klimaanlegg og komfortvifter 18.05.2012
  To nye forordninger har trådt i kraft i EU – energimerke- og økodesignkrav til små klimaanlegg ≤12 kW (inkludert luft-luft varmepumper) og komfortvifter ≤ 125 W.
 • Katalog 2012 16.04.2012
  Vår nye 2012 prisbok med priser og tekniske data for en stor del av vårt produktomfang er nå sendt til våre kunder.
 • Nyhetsbrev fra Emerson 06.02.2012
  Les blant annet om Copeland og DWM kompressorer.
 • Oppmelding til F-gass eksamen 22.11.2011
  Det er nå mulig å melde seg opp til eksamen i kategori 1 - kjølemontør - hos Moderne Kjøling i Oslo.
 • Moderne Kjøling blir eksamenssenter 21.11.2011
  Isovator har nå godkjent Moderne Kjøling AS som eksamenssenter for F-gass sertifisering.
 • KoolApp fra Danfoss 02.11.2011
  Nå kan man slutte å lete etter den gamle kuldemedielinjalen, man har jo nå alltid smarttelefonen med seg!
 • Prisen på kobberrør øker 20% pr. 1 desember 2010 01.12.2010
  Råvareprisen på kobber har steget kraftig det siste halvåret og vi ser oss dermed nødt til å øke prisene på kobberrør i kveiler og rette lengder med 20% pr. 1 desember 2010.
 • Varmepumpebrosjyren som pdf 29.09.2010
  Du kan nå laste ned årets varmepumpebrosjyre som pdf-fil direkte på din datamaskin.
 • IQ - den smarte motoren 25.03.2010
  EBM har lansert den energieffektive erstatningen til gammeldagse skyggepolmotorer. Ved hjelp av intelligent elektronikk reduseres energiforbruket med minst 50%. Merkostnaden er innspart på 1-3 års drift. I tillegg er motoren konstruert for 25% lenger forventet levetid.
 • Nyhetsbrev fra SRG 23.03.2010
  SRG nyhetsbrev for mars 2010
 • Elektronisk manifold 13.01.2010
  DIGIMON-3 er et elektroniske serviceinstrument som både fungerer som servicemanifold og vakuummeter, i tillegg til at det har temperaturføler for instilling av overheting og måling av underkjøling. Instrumentet dekkker dermed mange flere funksjoner enn den tradisjonelle servicemanufolden.
 • Enklere skjema for retur av brukt kuldemedie 13.01.2010
  Returgass har forenklet systemet for retur av brukt kuldemedie. Målet er å gjøre retur både enklere og mer effektivt for den enkelte anleggseier og entreprenør.
 • Statlige kuldemedieavgifter øket pr 1.1.2010 08.01.2010
  Kuldemedieavgiften ble øket 1.8% den 1 januar i år. Her er de nye avgiftene for kuldemediene som er på lager hos Moderne Kjøling AS.
 • UNEP Climate Change Conference 13.12.2009
  En studie fremlagt på FN sin klimakonferanse viser at Ozonlaget er reddet på bekostning av klima. Forbruket av de Ozonvennlige HFK kuldemediene fortsetter og vil utgjøre 28- 45% av klimagassutslippene i 2050.
 • Informasjon om R22 utfasing 11.12.2009
  Moderne Kjøling har holdt juleseminar. Kopi av presentasjonene fra seminaret finnes her.
 • Elektroavfall kan selvsagt leveres til Moderne Kjøling AS 16.11.2009
  Det er ingen nyhet, men likevel viktig. Vi er selvsagt RENAS medlem og tar i mot alle typer næringselektroavfall fra våre kunder i forbindelse med kjøp av nye og tilsvarende varer.
 • R22 erstatninger på lager 12.11.2009
  Det er nå under 50 dager til salget av ny R22 stopper. Vi har forberedt oss og har allerede flere alternativer på lager. R417A, R422D og R427A er alle mulige alternativer og sammen skal vi finne en løsning for alle anlegg.
 • R22 konverteringsmanual fra Danfoss 12.11.2009
  Vi er nå inne i de siste månedene med salg av ny R22. Fra 1.1.2010 vil vi kun ha tilgang på brukt gjenvunnet R22. Hvor mye og til hvilken pris er foreløpig ukjent. Det finnes imidlertid en rekke alternativer for R22, men de har alle ulemper i forhold til "originalen".
 • HFK miljøavgift økes med 1.8% i statsbudsjettet for 2010 13.10.2009
  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 økes CO2 avgiften på HFK og PFK med 1.8% fra 204.99 til 208.68kr/co2 tomm ekvivalent.
 • Utfasing av R22 - les hva SFT skriver om regelverket 14.09.2009
  Siste dag for salg av ny R22 samt alle R22 baserte drop-in medier er 31.12.2009.
 • Moderne Kjøling - medlem av NOVAP 20.05.2009
  Moderne Kjøling har valgt å melde seg inn i NOVAP - Norsk Varmepumpeforening.
 • Scroll receiver unit - kompressor med væsketank 10.04.2009
  Emerson Climate Technologies har lansert et nytt og spennende produkt som kombinerer den digitale scrollkompressoren i en velkjent kombinasjon med væsketank. Dette gir trinnløs modulering med kuldeytelse fra 0.7kW til 20 kW
 • Rask dokument-henting med Adobe Reader 9.0 11.02.2009
  All vår produktdokumentasjon er basert på visning i Adobe Reader. Den nye versjonen av programmet har blitt raskere å starte opp og inkluderer også andre forbedringer. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å hente siste versjon av Adobe Reader. På denne måten slipper man også komplikasjoner ved åpning av dokumenter som er laget i versjon 9.
 • Rotasjonskompressor for R407C og R22 05.02.2009
  Tecumseh har nå lansert en multi-kuldemedie kompressor som vil lette overgangen fra R22 til R407C
 • F-Gass- regelverk 17.01.2009
  F-Gass reguleringen nærmer seg - her er et innlegg som Tore Kofstad har skrevet for FOKU
 • Ny flott ARMACELL installasjonsveiledning på norsk 06.01.2009
  ARMACELL har laget en flott og meget instruktiv veiledning for alle bruksområdene til ARMACELL isolasjon.
 • SWEP BIGBLOCK 23.06.2008
  SWEP har i det siste året øket som produksjonskapasitet med ny fabrikk i Kina, og sitt produktspekter med ekstra store platevarmevekslere.
 • Råd for påfylling av kuldemedier 02.01.2008
  Råd for påfylling av kuldemedier - generell fylleprosedyre
 • ARMACELL røropplagring 07.12.2007
  ARMACELL har fornyet sitt røropplagringssystem - ny brosjyre på markedets beste røropplagringssystem.
 • Nytt kuldemedie for bil AC 04.12.2007
  På en konferanse i Torino om AC for biler ble det gitt ny informasjon om det nye kuldemediet HFO-1234yf
 • THEBEN - nye programerbare UR 13.11.2007
  THEBEN Top2 er en ny serie koblingsur, lett å programmere og avansert i bruk.
 • ADR-regelverket 17.09.2007
  Regelverket for transport av farlig gods er meget omfattende. Vi har derfor utabeidet en innføring i hovedpunktene.
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge