Netthandel

Åpenhetsloven

30.04.24
Moderne Kjøling AS jobber for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og i egen virksomhet.

"Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold" (åpenhetsloven) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Moderne Kjøling er med sin størrelse og aktivitet innenfor lovens virkeområde.

Moderne Kjøling AS driver grossistvarehandel i Norge med importerte varer innkjøpt i Norge, EU/EØS og USA. Opprinnelsesland for mange varer er likevel Kina eller andre land utenfor Europa.

Styret har behandlet lovens intensjon og formål og plassert ansvar for oppgaven i selskapets fullmaktsmatrise der daglig leder er tillagt overordnet ansvar og videre arbeid utføres av KS ansvarlig i samarbeid med innkjøpere. Dette er nærmere beskrevet i vår «Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven» og «Moderne Kjølings retningslinjer for samfunnsansvar».

Les mer om vårt arbeid i forbindelse med åpehetsloven i redegjørelsen som er publisert her på vår nettside.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge