Netthandel

Linker

Nedenfor finner du linker til programvare, organisajoner, tidsskrifter, fagstoff og annet som er relevant for kuldebransjen.

EU direktiver og forskrifter
EUR-Lex EUs lovdatabase på samtlige språk
F-gass direktiv
Kuldemedier
Chemours (tidligere DuPont) Kuldemedieinformasjon
ECO Online Norske sikkerhetsdatablader. Her kan du finne datablad for alle kuldemedier.
Gas Encyclopaedia Denne databasen inneholder mye informasjon om forskjellige gasser.
National refrigerants Nettsiden for National refrigerants (USA)
R744.com Nyheter om CO2 som kuldemedie
KYOTO-protokollen
CICERO Senter for klimaforskning
FNs klimapanel - IPCC Fyldig side med alt om FNs klimaarbeid
Lover og forskrifter
ADR/RID bestemmelsene Informasjon om transport av farlig gods
Kjemikalieforskriften Arbeidstilsynets sider om kjemikalieforskriften - angår alle i kuldebransjen
Lovdata Norges lover og forskrifter
Offentlige etater
Arbeidstilsynet
Avfallsdeklarering.no Elektronisk deklarere av farlig avfall, som retur av kuldemedie
DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps bibliotek med råd og regler
Miljødirektoratet
Statens Arbeidsmiljøinstituttt Nettsider om arbeid og helse
Statens Bygningstekniske Etat Alt om Plan og Byggningsloven
Oppslagsverk
Elektrofag.info Et nettsted der man kan hente ut kunnskapsressurser for elektrofaget på en hurtig og enkel måte, ut i fra prinsippet "verktøykasse på nett".
Elfag.info
Formelsamling For matematikk, fysikk kjemi mm.
Organisasjoner
AREA Foreningen for kuldeentreprenører i Europa
ASERCOM Kompressorfabrikkantenes forening i Europa
ASHRAE The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
Environmental Protection Agency Forskning og politiske bakgrunnsdokumenter for USAs klimapolitikk om Ozon og GWP
EUROVENT-CECOMAF Om sertifiserte fordampere, kondensatorer, AC anlegg og om klimagasser
Fluorocarbons - responsible use Foreningen for fluorkarbonbrukere
Grønt Punkt Norge Informasjon om returordninger og materialreturselskapet
Institute of Refrigeration The Institute of Refrigeration Hjemmeside for IoR i England
International Energy Agency The global authority on energy
International Institute of Refrigeration Hjemmesiden til det internasjonale institutt for kuldeteknikk
ISO - standarder for kuldebransjen Link til "TC 86 - Refrigeraton and Air-conditioning"
Norsk Kjøleteknisk Forening Hjemmesiden til NKF
RENAS Om retur av EE avfall og returselskapet for næringselektro
SRG - stiftelsen returgass Om retur av kuldemedier
Standardiseringsforbundet Hjemmeside for Norges Standardiseringsforbund
Svenska kyltekniska föreningen
UN Environment OzonAction
Programvare
ArmWin Online Beregningsprogram for isoleringstykkelser
CoolPack En samling av beregningsprogrammer til bruk ved dimensjonering, energianalyse og energioptimalisering av kjøleanlegg
Copeland Online Selection Software Program for valg av kompressor og aggregat fra Emerson
Copeland Online Selection Software (mobile) Program for valg av kompressor og aggregat fra Emerson beregnet for mobiler
Copeland Selection Software Program for valg av kompressor og aggregat fra Emerson
Danfoss Compass Benytt Danfoss COMPressor Alternative Selection Software til å finne alternativ kompressor.
Danfoss Coolselector Beregningsprogrammet til Danfoss
Friga-Bohn beregningsprogram Beregningsprogramet Friga-Soft
Roller Selection Program Air cooler layout, Condenser layout, Air conditioning layout & accessories selection.
SWEP SSP Online Beregningsprogram for valg av platevarmevekslere
Tecumseh Selection software Beregningsprogram fra Tecumseh
Tidsskrifter
International Journal of Refrigeration
Kulde og Varmepumper Norsk bransjetidskrift om kulde og varmepumpe
Utdanning
Kulde og Varmepumpeteknikk Facebook-siden til avd. Kulde og Varmepumpeteknikk ved Trondheim Tekniske Fagskole
Kuldeutdanning.no Info om VG skoler for kuldeteknikk. For de som skal velge kuldeteknikk som skolefag.
Trondheim Tekniske Fagskole Her er fagplan og søknadsskjema for å bli kuldemaskinist og kuldetekniker
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge