Netthandel

F-gass eksamen - Fornyelse av kategori 1

Teorieksamen for fornyelse av F-Gass Kat1 sertifisering - for de som jobber med anlegg som har mer enn 3 kg HFK-gass.

Eksamen er en teoretisk prøve som gjennomføres på data, der kandidaten skal vise tilstrekkelige teoretiske kunnskaper i kuldeteknikk, samt kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse med bruk av F-gasser (HFK kuldemedier).

Spørsmålene besvares stort sett med museklikk på oppgavene - enten envalg, flervalg eller klikk-og-dra. Hjelpemidler som tabeller og diagrammer kan hentes frem via menypunkter på skjermen mens man tar prøven.

Ved oppmøte i eksamenslokalet vil det, etter en sjekk av legitimasjon, utleveres brukernavn og passord, samt en tildeling av datamaskin i vårt eksamenslokale. Teoriprøven består av 40 spørsmål, hvorav minimum 70% må besvares helt rett. Les eksamensreglement her.

Pris:

 • Pris ordinær fornyelseseksamen etter 5 år: 3960,-
 • Pris konte/gjentatt fornyelseseksamen (pga stryk/ikke møtt): 1772,-

Informasjon:

 • Sertifikatnummer fra det personlig f-gass sertifikat må oppgis ved påmelding (skrives inn i kommentarfeltet ved påmelding)
 • Maksimal tid for prøven er 2 timer
 • Det er ikke tillatt med medbrakte hjelpemidler
 • Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet under prøven
 • Prøven er på norsk, og andre språk er ikke mulig
 • Husk legitimasjon og fremvis dette ved oppmøte
 • Møt opp ca. 15 minutter før eksamen starter
 • Enda prøven foregår på data, kan ikke prøven gjennomføres andre steder enn i vårt eksamenslokale

Antall plasser er angitt som ledige/totalt. 

Tittel Startdato Tidspunkt Sted Ledige plasser

Mer informasjon:

Kjøp "Kompendium for Fgass-sertifisering" av Svein Gaasholt her!

Før fornyelseseksamen gjennomføres anbefales det at kandidaten har gjennomført opplæring eller selvstudie (kjøp kompendie her). Kursheftet vi bruker er velegnet for selvstudium og er pedagogisk oppbygget med mange kontrollspørsmål til hvert tema.

Isovator har også en demotest av teorieksamen, hvor man kan se hvordan det er å gjennomføre en teorieksamen på data. Demotesten for f-gass eksamen finner man her.

Etter begrunnet søknad til Isovator kan eksamen gjennomføres muntlig.

Ved stryk på fornyelseseksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for fornyet (konte/gjentatt) prøve ved neste ordinære eksamensdag eller senere. Ved kontinuasjonseksamen (konte/gjentatt) man skrive "Kontinuasjonseksamen" i kommentarfeltet i påmeldingsprosessen.

Forkunnskaper

Kurset og eksamen er for F-gass kategori 1 og ment for kandidater som praktiserer i kuldefaget. Man forventer at kandidatene kjenner til følgende:

 • GWP verdier på medier side 77 og 80 i boka til Gaasholt
 • Merking av nye anlegg. Hva kreves av dokumentasjon?
 • Krav til loggbok og kuldemedieregnskap. Hva kreves av dokumentasjon?
 • Nye kontrollgrenser basert på CO2 ekvivalenter

Tips til pensum

En god tilnærming til pensum for fornyelse av f-gass sertifikatet er det nye f-gasskompendiet og kontrollspørsmålene på de bakerste sidene. Det kan være greit å forberede seg på det mest grunnleggende først, slik at man kommer godt i gang med lesingen. Man må ha 28 av 40 poeng for å få bestått.

Noen aktuelle temaer er:

 1. Nytt
  • R32, R290 (propan), R1234yz
  • Naturlige kuldemeder / ikke naturlige kuldemedier
  • Brennbare medier
  • Klimamål
  • F-gassregelverket, når må man være sertifisert?
  • Lekkasjekontroll. Hvor ofte? Grensene er nå basert på CO2-ekvivalenter.
 2. Grunnleggende
  • Se på kjøleprosessen i et diagram. Plassere kompresjon, kondensering, strupning, fordampning
  • Kjenne til hovedkomponentene til et anlegg, og hva de gjør (kompresjon, kondensering, strupning, fordampning).
  • Overhetning/underkjøling
  • Ekspansjonsventilen, virkemåte
  • Lekkasjekontroll, Kap. 5
  • Gwp og verdier
  • Bar og bar(o). Absolutt trykk og overtrykk

Listen er ikke uttømmende, men gir noen punkter å starte med.

Fullstendig pensumliste for praktisk og teorieksamen finner du her som vedlegg. Det er første kolonne som gjelder (Kat 1). Det som er merket i gult er nytt pensum fra september 2019.

Vilkår for påmelding til teorieksamen:

 • Påmeldingen er personlig og bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
 • Manglende oppmøte regnes som stryk.
 • Ved avmelding mindre enn 14 dager før eksamen belastes et avbestillingsgebyr på kr. 500,- dersom man ikke har andre som kan ta plassen.
 • Ved manglende oppmøte faktureres full pris, uansett årsak til at man ikke møter. Kandidaten kan da melde seg opp til ny eksamen på samme måte som om man har strøket.
 • Ved oppmøte på eksamen må det forevises kvittering på betalt eksamen og gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato.
 • Eksamensreglementet for teorieksamen må leses og være godtatt før eksamen skal gjennomføres.
Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge