Netthandel

Generelle vilkår for arrangementer

Generelle vilkår for arrangementer i regi av Moderne Kjøling AS

Påmeldingen er bindende. Avmelding må skje minst 14 dager før arrangementet.

For arrangement som ikke er gratis, skal fakturaen være betalt på forhånd og man skal medbringe en kvittering på at betalingen er utført.

Moderne Kjøling AS forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet som følge av for få påmeldte eller uforutsette hendelser som vanskeliggjør gjennomføringen av arrangementet. Ved avlysninger vil eventuelt innbetalt beløp bli refundert.

Manglende oppmøte gir ikke grunnlag for refusjon, uansett årsak.

Se også arrangementspesifikke vilkår, som vil være nevnt på informasjonssidene angående arrangementet. Arrangementspesifikke vilkår overstyrer de generelle vilkårene, der hvor det eventuelt står motstridene opplysninger.

Moderne Kjøling AS forbeholder seg retten til når som helst å endre eller revidere vilkårene for arrangementer i regi av Moderne Kjøling AS, og du godtar at du er bundet av slike endringer. Hvis du ikke godtar denne avtalen, kan du ikke benytte Moderne Kjølings arrangementer.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge