Netthandel

Kuldenormen på norsk

30.04.15
Den europeiske «kuldenormen» er nå oversatt til norsk.
Standard Norge

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen, står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt den europeiske «kuldenormen» NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper» til norsk.

Dette er en viktig standard for bransjen. Den store fordelen med NS-EN 378 er at den gir svar på alt fra fyllingsmengder, oppstillingsområde, oppstillingssted og lekkasjedetektor til luftmengder i ventilasjon. Dette forenkler arbeidet både til konsulenter, anleggseiere og entreprenører.

Fremdeles opplever man at tilbudsinnbydelsen gjelder «1 stk kuldeanlegg skal leveres i henhold til gjeldende lover og regler», en uting når det gjelder å konkurrere på like vilkår. Ved å legge levering i henhold til NS-EN 378 inn i kontrakten vil alle tilbydere prise samme omfang, og installasjonen vil være kvalitetssikret med tanke på sikkerhets- og miljøkrav.

NS-EN 378-serien består av fire deler som kan kjøpes hver for seg eller som en prisgunstig samling.

  • Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier
  • Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon
  • Del 3: Oppstillingssted og personvern
  • Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Les mer og bestill kuldenormen fra Standard Norge her: http://goo.gl/16x3DO

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge