Netthandel

Fornyet frist for resertifisering av F-gass

10.05.21
Fristen for fornyelse av gamle F-gass sertifikater er egentlig 1. juni 2021, men på grunn av Covid-19 har det i lang tid vært umulig å få arrangert kurs og eksamen i Oslo. Miljødirektoratet forslår derfor å forlenge fristen med 13 måneder.

MiljødirektoratetMiljødirektoratet foreslår forskrift om midlertidig unntak fra Produktforskriften § 6a-3a. Bestemmelsen gjelder resertifisering av personell og bedrifter som håndterer f-gasser. Det foreslås å gjøre unntak fra kravet frem til 1. juli 2022, på grunn av stor pågang ved eksamenssentrene som følge av smitteverntiltak.

Forskriftsforslaget og andre relevante dokumenter kan leses på Miljødirektoratet sine nettsider der man også kan inngi høringsuttalelse innen 24. mai 2021.

Les mer her:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2021/mai-2021/forslag-til-forskrift-om-midlertidig-unntak-fra-produktforskriften--6a-3a/

Oppdatert 25.6.2021:

Miljødirektoratet har nå utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige gasser (f-gass) til 1. juli 2022, på grunn av koronasituasjonen.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge