Netthandel

Varsel om prisendringer pr. 1.4.23

22.12.22
Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.4.2023

Mange av våre leverandører har prisoppdateringer ved årsskiftet som reflekterer lønns- og kostnadsvekst. Noen av våre leverandører har også endret priser i løpet av 2022.

For å tilpasse oss prisformatet på elektroniske fakturaer (EHF) samler vi prisoppdatering og overgang til nytt fakturaoppsett til 1. april 2023. Kun noen få varer får derfor prisjustering pr. 1. januar 2023.

Ny produktkatalog med teknisk informasjon blir sendt ut ca. 1. april 2023. Katalogen blir også tilgjengelig som PDF fil. Vårt produktspekter med priser er alltid oppdatert her i nettbutikken.

Nye priser i Excel og Nelfo filformat kan oversendes på forespørsel når de foreligger i endelig utgave ca. 3 januar og 1. april eller lastes ned fra MinSide.

Prisene på kuldemedier og råvareintensive produkter (kobberrør mv.) følger internasjonale markedspriser og kan justeres uten forutgående varsel.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge