Netthandel

Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A

13.04.18
De europeiske bransjeorganisasjonene AREA, EPEE og EFCTC har gått sammen om å lage en brosjyre for å informere markedet. VKE har oversatt brosjyren til norsk.
Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A

Den omfattende HFK-nedfasingen i 2018 og den øvre grensen på 2 500 for GWP (Global Warming Potential, globalt oppvarmingspotensial) i 2020 gir deg ikke noe valg; hvis virksomheten din skal kunne fortsette, kan du ikke lenger installere R404A og R507A.

Fra 2018 vil EUs F-gassforordning [EU nr. 517/2014] gi store kutt i den disponible mengden HFK i EU. Dette vil også påvirke handelen med HFK i Norge. Brosjyren gir deg nyttig informasjon om valg av riktig kuldemedium.

Last ned brosjyren her: https://goo.gl/3z9AkZ

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge