Netthandel

Trenger du FDV dokumenter til dine kunder?

06.10.16
Vi har nå utarbeidet en rekke FDV dokumenter som kan benyttes av våre kunder for å dekke kundenes behov for drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

FDVI tillegg til en systembeskrivelse og samsvarsdokumentasjon (som må lages av den som sammenstiller anlegget) kan FDV dokumentasjonen naturlig deles i aggregat med eller uten kondensator, ekstern kondensator/tørrkjøler, platevarmeveksler og fordamper med vifter.

Noen ganger etterspørres også FDV for aksialvifter, pumper, røranlegg og isolasjon, samt andre mindre komponenter. Vi har det meste og utarbeider gjerne flere ved behov. Ta kontakt dersom det er noen FDV dokumenter du savner.

Hele listen med våre FDV dokumenter finner du her på www.renkulde.no, under fanen "Dokumentasjon".

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge