Netthandel

Varsel om prisendringer pr. 1.1.23

22.09.22
Alle har sikkert fått med seg at det er stor inflasjon i de fleste markeder og det gjelder også for utstyr fra våre leverandører.

Tradisjonelt endres de fleste prisene ved årsskiftet,1.1.2023. Noen priser vil endres først pr. 1 april. For materialkrevende produkter vil priser kunne endres i takt med markedspris på råvarebørs og våre partikjøp.

Det blir ingen fast endringsprosent siden effekten av valuta, råvarepriser, transport og arbeidskostnader varierer mye mellom våre produkter og leverandører.

Prisfiler i Excel og oppdatert varekatalog i PDF vil gjøres tilgjengelig på MinSide mot slutten av desember.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge