Netthandel

Nytt retursystem for ReturGass

02.01.14
Som en del av satsingen på økt kuldemedieretur har ReturGass oppgradert sitt innsamlingssystem med returpunkter rundt om i landet.

ReturGass

Moderne Kjøling AS er nå et "Grønt Returpunkt SRG" og følger ReturGass sine rutiner for mottak og videre retur av brukt kuldemedie for gjenvinning/destruksjon.

Hva innebærer dette:

  • Gratis frakt fra Grønt Returpunkt SRG til Stiftelsen Returgass på Hokksund av kuldemedium på gassflaske.
  • Utfylt deklarasjonsskjema skal følge med.
  • Grønt Returpunkt SRG vil utbetale pant kr. 1000,- for gassflaske hvis ikke; gyldighetsdatoen er utløpt, gassflaske er tilgriset med tape og lignende, ventilen/gassflaske er ødelagt m.m.
  • Stiftelsen Returgass vil utbetale den statlige refusjonen iht gyldig sats minus behandlingskostnaden, se prisliste for behandlingskostnad på www.returgass.no
  • Prisen på en ren og vakumert kuldemediebeholder økes til kr. 1000,- + pant på kr. 1000,- levert fra Moderne Kjølings lager i Oslo eller Trondheim.
  • Gjelder ikke for innlevering av R22 på tank.

Les også mer om ordningen på www.returgass.no

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge