Netthandel

NKM - pris for beste foredrag

04.06.24
Den etterhvert tradisjonelle prisen for beste foredrag på Norsk Kjøleteknisk møte gikk i år til Erlend Balstad for foredraget med tittelen "Muligheter og utfordringer med hydrokarboner som kuldemedie i varmepumper til fjernvarme i Norge".

Moderne Kjøling innstiftet prisen for å gi en anerkjennelse for innsatsen og arbeidet som ligger bak et godt foredrag og en god presentasjon.

Norsk Kjøleteknisk Forenings tekniske råd har påtatt seg oppgaven med å være jury og har gjennom årene tildelt prisen til både godt etablerte foredragsholdere og studenter.

Moderne Kjøling gratulerer!

Leder i Teknisk Råd, Sindre Olsen, prisvinneren Erlend Balstad og John Akre-Aas, Moderne Kjøling AS

Leder i Teknisk Råd, Sindre Olsen, prisvinneren Erlend Balstad og John Akre-Aas, Moderne Kjøling AS

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge