Netthandel

HFK avgiften for 2024

02.01.24
HFK avgiften er en del av statsbudsjettet og vedtas av Stortinget hvert år. For 2024 er det vedtatt en avgift på kr. 1176,00 pr. CO2 tonn.

I tabellen nedenfor er avgiften for de forskjellige aktuelle kuldemediene utregnet. Med forbehold om feil.

Kilde: Returgass sine nettsider

Endelig utgave av avgiftene for 2024 kommer i "avgiftsrundskrivet" litt utpå nyåret.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge