Netthandel

Varsel om prisendringer

12.10.23
Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.1.2024 og 1.4.2024. Det vil kun være én prisendring i perioden, og for de fleste varer vil dette være per 1. april 2024.

Mange av våre leverandører har prisoppdateringer ved årsskiftet som reflekterer lønns- og kostnadsvekst, og disse legger vi til de to ovennevnte datoene.

Vårt produktspekter med priser er alltid oppdatert her i vår nettbutikk på www.renkulde.no

Nye priser i Excel og Nelfo filformat kan oversendes på forespørsel ca. 4 uker før prisjusteringen eller lastes ned fra MinSide her på www.renkulde.no.

Prisene på kuldemedier og råvareintensive produkter (kobberrør mv.) følger internasjonale markedspriser, og kan endres på 4 ukers varsel her på www.renkulde.no.

For merkevarer der vi kun er forhandler, følger vi leverandørens endringsdatoer.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge